06 395 013 97 taaluf@gmail.com

Over Ons

Missie

Onze hoofddoelstelling is de moslims in Purmerend en omstreken te ondersteunen bij het streven naar ontwikkeling op godsdienstig- en maatschappelijk gebied.

Taâluf is een islamitische vereniging van en voor moslims in Purmerend en omstreken. De hoofddoelstelling van Taâluf is de moslims in Purmerend en omstreken te ondersteunen bij het streven naar ontwikkeling op godsdienstige- en maatschappelijk gebied. Taâluf is eind negentiger jaren opgericht. Gaande weg de jaren zijn we gegroeid van een werkgroep die haar gebeden en bijeenkomsten in een klas lokaal hield, tot een volwaardige vereniging met veel leden en een eigen gebouw die intensief gebruikt wordt.

Bij de oprichting is één visie leidend geweest. Namelijk dat Taâluf toegankelijk moet zijn voor alle moslims en dat we met elkaar verbroedering nastreven. De naam Taâluf, betekent verbroedering  en is gekozen op basis van deze visie. Verbroedering is de basis om met elkaar te kunnen groeien naar een maatschappij waar we gezamenlijk onze steentje bijdragen om, naast onze eigen ontplooiing, ook ontplooiing voor anderen, waaronder onze kinderen, mogelijk maken. Verbroedering is ook de basis om met elkaar onze godsdienst te belijden zoals God dit voor ons bedoelt heeft.

Verbroedering en ontplooiing op maatschappelijk gebied en op het gebied van onze Godsdienst, in een wereld waar de Islam en soms de moslims het zwaar te verduren hebben, vraagt om mensen binnen en buiten onze vereniging die durven een hand te reiken en met elkaar te zoeken naar een weg waar we elkaar kunnen helpen, aanvullen en elkaar aansporen tot het goede en rechtvaardige. Dit vraagt van ons allen zo nu en dan een opoffering. Een opoffering kan zijn, dat we het goede voorbeeld moeten geven, dat we geduldig zijn, dat we de onwetenden helpen wetend te worden, dat we elkaar aansporen tot volharding. Een opoffering kan ook zijn dat we een taak oppakken binnen onze vereniging, zodat we onze doelstellingen voor de komende jaren kunnen realiseren.

De doelstellingen voor de komende jaren, naast het belijden van onze godsdienst, zijn

  • Het uitbreiden van de gebedsruimte naar een gemeenschapshuis met mogelijkheden om kinderen te onderwijzen en te begeleiden in hun maatschappelijk en godsdienstige ontwikkelingen
  • Het deelnemen aan maatschappelijke discussies die betrekking hebben op geloof , maatschappij en toekomst, met het doel nader naar elkaar toe te groeien,
  • Ons gemeenschapshuis en gebedsruimte nog beter toegankelijk te maken voor de jeugd.

Met elkaar willen we deze doelstellingen waar maken en daarmee ook onze verantwoordelijkheden oppakken.

Uw hulp is hierbij hard nodig.

Taâluf

Taâluf is een islamitische vereniging van en voor moslims in Purmerend en omstreken.

© 2018 Taâluf Purmerend

STEUN ONS
fdfdSteun dez

Steun onze vereniging door een donatie te doen.