06 395 013 97 taaluf@gmail.com

Commissies

N

Vrouwencommissie

Binnen de vereniging is een groot kapitaal aan vrouwen aanwezig die graag betrokken is bij de vereniging en allerlei activiteiten organiseren voor de vrouwen. Deze commissie is verantwoordelijk voor de aansturing van dit proces en de communicatie met het bestuur.

 

Op korte termijn willen wij de volgende doelen realiseren:

– Inrichten en formaliseren commissie vrouwen.

– Aansluiting organiseren van en naar het bestuur.

– Verbeteren communicatie tussen de activiteiten van de vrouwen en andere activiteiten van de vereniging.

– Verder optimaliseren van de activiteiten.

– Opzetten jaarplanning irt activiteiten en benodigde lokalen.

– Aandacht hebben voor de wensen en noden van de vrouwen.

– Aandacht hebben voor de wensen en noden van de jongeren (meiden).

– Hoofdzaak, ons geloof, hoogste aandacht geven.

– Starten met lezingen en discussieavonden.

N

Onderwijs

De visie is het overbrengen van kennis van de Arabische taal, de koran en de islamitische normen en waarden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ambitieus en gedegen lesmethode, lesprogramma, lesmateriaal en hulpmiddelen. De Islamitische levenshouding is het fundament waarop het onderwijs is  gebaseerd. De kinderen worden in overeenstemming met de normen en waarden van de Islam begeleid. Dit komt vooral tot uiting in de godsdienstlessen, het reciteren van de koran en het leren en uitvoeren van de Salaat (het gebed). Voor de opvoeding van de kinderen acht Taâluf het van belang dat zij handelen vanuit de normen en waarden zoals die in de Koran geopenbaard zijn en door de Profeet (vzmh) zijn gepraktiseerd.

Het geven van onderwijs vindt plaats op basis van een pedagogisch verantwoord manier. Centraal hierbij staan de begrippen:

– welbevinden (kinderen zitten goed in hun vel),

– betrokkenheid (de activiteiten sluiten aan bij de interessewereld en behoefte van de leerlingen, waardoor activiteit en diepgaand leren ontstaat),

– competentie (leerlingen halen optimale resultaten) en

– verbondenheid (van leerkrachten en leerlingen).

Het onderwijs kent 3 niveaus aan onderwijs:

1. onderbouw (5 – 12 jaar)

2. bovenbouw ( 13 – 16 jaar)

3. volwassenen.

Het bestuur en commissie onderwijs onderschrijven het belang van professionele benadering van het onderwijs en stellen een coördinator aan, welke een controlerend en sturend rol heeft in kader van borging kwaliteit van het onderwijs. De coördinator en het onderwijsteam stippelen een meerjarentraject uit in het kader van het geven van goed onderwijs.

Gedurende het leerjaar zijn er 3 examen momenten om te toetsen dat de voortgang naar wens is en om bij te sturen waar nodig is.

Het leerprogramma is dusdanig opgesteld dat de lesstof met bijbehorende examenmomenten binnen de groep en integraal naar de hoger groepen sluitend zijn.

Aan het einde van de onderbouw (t/m 12 jaar) dient het kind:

– vloeiend de arabische taal te kunnen spreken en schrijven,

– minimaal 25% van de verzen uit de koran te kunnen reciteren,

– Alle belangrijke basis kennis van de Islam te kennen.

N

Sport

Als vereniging willen we onze leden activeren/helpen meer te bewegen en fit te zijn. Dit ter ontspanning, binding en gezondheid.

 

Op korte termijn willen wij een commissie sportactiviteiten inrichten en diverse activiteiten organiseren

Meer info hierover volgt zo snel mogelijk.

N

Communicatie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van een communicatiestructuur van en naar onze leden en tevens van en naar externen die ons benaderen of behoefte hebben ons te benaderen. Een onderdeel hiervan is het digitaliseren van onze communicatie en tevens vanuit deze digitalisering te kijken hoe we nieuwe moslims in Purmerend kunnen benaderen en uit te nodigen een onderdeel te worden van onze vereniging/gemeenschap.

 

Op korte termijn willen wij de volgende doelen realiseren

– Website professionaliseren en beheren.

– Leden bereiken per e-mail.

– Facebook pagina voor de vereniging opzetten en beheren.

– Leden en niet leden bereiken via facebook en website.

– Mededelingen in het gebouw beheren (tv scherm, beamer en prikbord)

– software programma majidi uitontwikkelen.

N

Beheer

Het doel van de commissie is zorg dragen dat onze gebouwen onderhouden worden en beheerd worden en de ICT van het gebouw op orde is. Daarnaast is de commissie facilitair naar de vereniging m.b.t. de middelen die nodig zijn om de activiteiten te kunnen uitvoeren (beamers, flapover’s, meubilair, catering,…) .

Daarnaast voert deze commissie projecten uit die betrekking heeft op de modificatie van de gebouwen.

 

Op de korte termijn willen we het volgende realiseren:

– Inrichten en professionaliseren commissie beheer.

– Opstellen huisregels m.b.t gebruik gebouw/lokalen.

– Opstellen beheerplan met bijbehorend financieel plan.

– Ontvangst en gastvrijheid verbeteren.

– Verwarming optimaliseren op het gebied van prestatie en energiebesparing

– Beveiliging gebouw.

– Faciliteren activiteiten v.w.b. de middelen(beamers, flapover’s, meubilair, catering,…).

– Realiseren “Woedoeruimte”.

– Nieuw plafond vrouwenmoskee incl. airco.

– Nieuw tapijt moskee.

– Beamers en schermen voor de moskee.

– Prikbord voor informatiedeling.

– Keuken voor de vereniging.

– Exterieur gebouw verven.

– Schoon gebouw.

– Nieuwe huurovereenkomst verhuur gebouw 145A.

N

Geloofszaken

De moskee heeft een leidende religieuze functie. De commissie geloofszaken is het godsdienstige geweten van de vereniging en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Moskee activiteiten. Aspecten hierin zijn:

– Activiteiten/zaken die de Imam raken.

– Activiteiten/zaken die met het gebed te maken.

– Activiteiten/zaken die betrekking hebben op onze feestdagen en de maand ramadan.

– Activiteiten/zaken die te maken hebben met het belijden van ons geloof.

– Activiteiten/zaken die te maken hebben met geldinzamelingen.

– Activiteiten/Zaken die te maken hebben met andere Moskeeën.

 

Op de korte termijn willen wij de volgende doelen realiseren:

– Een commissie geloofszaken samen stellen.

– Een commissie die draagvlak heeft van de leden .

– Vrijdaggebeden (ook) in het Nederlands.

– Aandacht hebben voor de wensen en noden van onze ouderen.

– Aandacht hebben voor de wensen en noden van onze jongeren.

– Een Imam met charisma.

– Een Imam die Nederlands en Arabisch spreekt.

– Een Imam die boven de partijen staat.

– Hoofdzaak, ons geloof, hoogste aandacht geven.

– Starten met lezingen en discussieavonden.

N

Jeugd

Een bevestiging van de eigen identiteit van onze jongeren is belangrijk en soms moeilijk. Zij leven in 2 culturen en proberen binnen deze 2 culturen hun weg en identiteit te vinden. Daarbij zijn er risico’s met betrekking tot verkeerde invloeden. Omdat ze in 2 culturen leven, wordt als het ware een nieuwe identiteit gecreëerd. Het is belangrijk dat deze identiteit in balans is in relatie tot de 2 culturen, op dat van daaruit onze jongeren voor zichzelf en voor de samenleving op kunnen komen. Even belangrijk is dat in de 2 culturen de Islam een belangrijke rol gaat spelen.Tevens dient vanuit deze groep gezocht te worden naar talent op het gebied van toekomstige leiderschap.

Als vereniging willen we op korte termijn de volgende doelen realiseren:

– Oprichten van een goed functionerend Commissie.

– Behoefte van onze jeugd helder hebben.

– Lezingen in de Nederlandse taal.

– Activiteiten om jeugd te binden aan de vereniging.

– Een bepaalde % bereiken, die de opvatting van Taâluf uitdragen.

– Activiteiten op het gebied van huiswerkbegeleiding.

– Activiteiten op het gebied van motiveren/stimuleren ontwikkeling.

– Lezingen en discussieavonden.

– Lessen over de Islam.

 

Op de lange termijn willen we de volgende doelen nastreven:

– Borgen/uitbreiden gestarte activiteiten

– Een groot % bereiken, die de opvatting van Taâluf uitdragen.

– Een groot % van de jeugd zich aangetrokken laten voelen tot het gebouw en activiteiten van Taâluf.

– Een groot % van de jeugd zien de vereniging als hun favoriete uithang centrum.

– Bewustwording verantwoordelijkheden van de moslim verhogen bij een grote % van de jeugd.

– Participatie in verschillende burgerlijke- en verengingsinitiatieven die een raakvlak hebben met de belangen van onze gemeenschap en maatschappij.

Taâluf

Taâluf is een islamitische vereniging van en voor moslims in Purmerend en omstreken.

© 2018 Taâluf Purmerend

STEUN ONS
fdfdSteun dez

Steun onze vereniging door een donatie te doen.